ระบบหัวสปริงเกอร์ดับเพลิง 4 ประเภทหลัก

ระบบหัวสปริงเกอร์ดับเพลิงมี 4 ชนิดหลักได้แก่ ระบบท่อเปียก ระบบท่อแห้ง ระบบสลับ และระบบดำเนินการล่วงหน้า

ระบบท่อเปียก

ระบบท่อเปียกประกอบด้วยท่อเหล็กกล้าภายในท่อบรรจุน้ำภายใต้ความดันปานกลาง ดังนั้นเมื่อน้ำปล่อยออกมา หัวสปริงเกอร์ถูกเปิดใช้งานทันที ซึ่งนำไปสู่การตอบกลับที่เร็วมากขี้น

ระบบท่อแห้ง
ในระบบนี้ท่อมีอากาศภายใต้ความดันอยู่ภายใน วาล์วควบคุมซึ่งตั้งอยู่นอกพื้นที่ปกป้องจากเพลิงไหม้บรรจุน้ำรออยู่ วาล์วปล่อยอากาศอัดความดันก่อนเพื่อให้หัวสปริงเกอร์เริ่มทำงานแล้วน้ำจึงจ่ายเข้าสู่ระบบเมื่ออากาศปล่อยออกมา

ระบบสลับ

ระบบเหล่านี้มีการเติมน้ำให้เต็มสำหรับฤดูร้อน แล้วระบายน้ำออกจากระบบเมื่อหมดฤดูร้อนเพื่อเติมอากาศสำหรับฤดูหนาว ระบบเหล่านี้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับพื้นที่จอดรถใต้ดินรวมถึงอาคารหลังอื่นที่ปกติไม่ได้รับความร้อน

ระบบดำเนินการล่วงหน้า

ระบบดำเนินการล่วงหน้าคือการแปรผันของระบบท่อแห้งและท่อเปียก น้ำไหลเข้าท่อหลังจากทริกเกอร์ครั้งแรก โดยครั้งที่สองจะปล่อยน้ำและดันน้ำไหลผ่านระบบหัวสปริงเกอร์ดับเพลิง

ระบบหัวสปริงเกอร์ที่ระบุไว้ข้างต้นควรจะมีไว้สำหรับร้านค้าที่มีชื่อเสียงเพื่อจุดประสงค์ของการประกันภัย