จะใช้พื้นที่ในครัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร

หากห้องครัวมีพื้นที่ไม่มาก มักก่อให้เกิดความยุ่งยากในการดูแลรักษาและไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งพื้นที่จะเหลือว่างสำหรับใช้งานได้นั้น ขึ้นอยู่กับการจัดวางหรือจัดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในครัวและการจัดพื้นที่สำหรับใช้ในการประกอบอาหาร เช่น ถ้าคุณ ออกแบบครัว ครัวของคุณก็จะมีพื้นที่มากขึ้น เพราะคุณสามารถใช้ตู้เหล่านี้ในการเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ได้ นี่คือกลวิธีในการจัดการพื้นที่อย่างชาญฉลาดของเรา:

ทำครัวแบบเปิด!

ครัวของคุณจะดูคับแคบทันที ถ้าคุณสร้างชั้นวางของและตู้ไว้ด้านบน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกครัวแบบเปิด มันจะช่วยทำให้ครัวดูกว้างขวางและมีพื้นที่มากขึ้น การสร้างครัวแบบเปิดที่ดีนั้น ต้องมั่นใจว่าคุณได้จ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการออกแบบบ้านทั้งหลังด้วย

ทำที่เก็บของไว้ด้านนอก!

เวลาที่คุณวางข้าวของต่างๆ ไว้รอบห้องครัว ในส่วนพื้นที่ประกอบอาหารจะดูเล็กลงและไม่เป็นระเบียบ คุณสามารถเลือกที่จะทำที่เก็บของไว้บริเวณด้านนอกห้องครัวสำหรับไว้เก็บอุปกรณ์ทำครัวทั้งหลาย ที่เก็บของด้านนอกยังช่วยให้ห้องอื่นๆ ภายในบ้านมีพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วย

ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำแนะนำแก่คุณได้ ว่าทำอย่างไรถึงจะดีที่สุดสำหรับการออกแบบบ้านของคุณเพื่อให้ดูสวยงามและกว้างขวาง และยังช่วยพิจารณาประเด็นต่างๆ ให้คุณในการจัดการพื้นที่สำหรับประกอบอาหาร